بیمه های طرف قرارداد

سازمان ها و موسسات بیمه ای طرف قرارداد

ردیفنام مرکزنوعردیفنام مرکزنوع
1تامین اجتماعیپایه12بیمه آسیاتکمیلی
2سلامت همگانیپایه13بیمه ملتتکمیلی
3آتیه سازانپایه14بیمه کوثرتکمیلی
4نیروی مسلحپایه15بیمه نوینتکمیلی
5بانک صادراتپایه16بیمه دیتکمیلی
6بانک ملیپایه17بیمه سامانتکمیلی
7بانک ملتپایه18بیمه پارسیانتکمیلی
8بیمه داناپایه19رازیتکمیلی
9بیمه سیناپایه20کمک رسان ایرانتکمیلی
10بیمه ایرانتکمیلی21بیمه البرزتکمیلی
11بیمه شورای نگهبانتکمیلی22بیمه تجارت نوتکمیلی

بدون مراجعه حضوری نوبت بگیرید

به منظور سهولت کاربران گرامی امکان دریافت نوبت در این مرکز فراهم می باشد.

آدرس

اسلام شهر، شهرک محمدیه، جنب بیمارستان امام رضا(ع)

شماره تماس

02156149057-9

واتس آپ

09375341009