بیمه های طرف قرارداد مرکز تصویربرداری نصر نبوی​

بیمه های طرف قرارداد نصر نبوی

با توجه به هزینه های بالای درمان و مشکلاتی که بیماران در مسیر پرداخت های مرتبط با درمان با سازمان های بیمه ای خود مواجه می شوند، طرف قرارداد بودن مرکز درمانی با بیمه بیمار بسیار حائز اهمیت است.

مرکز تصویربرداری نصر نبوی طرف قرارداد با کلیه بیمه های اصلی کشور بوده و از این نظر نیز کامل ترین مرکز تصویربرداری پزشکی در اسلامشهر می باشد. در جدول زیر لیست کلیه بیمه های طرف قرارداد نصر نبوی درج شده است.

ردیفنام مرکزنوعردیفنام مرکزنوع
1تامین اجتماعی پایه12بیمه آسیاتکمیلی
2سلامت همگانی پایه13بیمه ملتتکمیلی
3آتیه سازان پایه14بیمه کوثرتکمیلی
4نیروی مسلحپایه15بیمه نوینتکمیلی
5بانک صادراتپایه16بیمه دیتکمیلی
6بانک ملیپایه17بیمه سامانتکمیلی
7بانک ملتپایه18بیمه پارسیانتکمیلی
8بیمه داناپایه19رازی تکمیلی
9بیمه سیناپایه20کمک رسان ایرانتکمیلی
10بیمه ایرانتکمیلی21بیمه البرزتکمیلی
11بیمه شورای نگهبانتکمیلی22بیمه تجارت نوتکمیلی

بدون مراجعه حضوری نوبت بگیرید

به منظور سهولت کاربران گرامی امکان دریافت نوبت در این مرکز فراهم می باشد.

آدرس

اسلام شهر، شهرک محمدیه، جنب بیمارستان امام رضا(ع)

شماره تماس

02156149057-9

واتس آپ

09375341009