سی تی اسکن در اسلامشهر

سی تی اسکن اسپیرال

اولین سی تی اسکن اسلامشهر سی تی اسکن با استفاده از پرتوهای اشعه ایکس و محاسبات کامپیوتری ، تصویری از سطح مقطع بافت های مختلف بدن از زوایای مختلف ارائه می کند. این روش جزئیات بیشتری نسبت به رادیوگرافی ساده به نمایش می گذارد و به همین دلیل برای تشخیص ناهنجاری های کوچکتر و نیازمند …

سی تی اسکن اسپیرال ادامه مطلب »